Genvinset® Real time PCR

GENVINSET®; eş zamanlı PZR kullanarak genetik markörleri tanımlamak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu teknoloji temel olarak farklı polimeraz zincir reaksiyonları ile DNA parçalarını rastgele çoğaltmayı ve kuantifiye etmeyi hedeflemektedir. Bu ürün yüksek çözünürlüğü, hızı ve üretkenliği ile yüksek oranda talep gören bir yöntemdir.

HLA B27
RT-PCR ile HLA*B27 aleli tanısı

HLA B5701
RT-PCR ile HLA-B*57:01 aleli tanısı

HLA CELIAC
RT-PCR ile çölyak hastalığı ile ilintili olan DQB1*02, DQB1*03:02 ve DQA1*05 alellerinin tespiti

HLA A29
RT-PCR ile A*29 aleli tanısı

HLA Narkolepsi
RT-PCR ile DQB1*06:02 aleli tanısı

HLA BEHÇET HASTALIĞI
RT-PCR ile HLA-B*51 ve B*52 Alelleri tespiti

HFE HEMOKROMATOZ
RT-PCR ile primer hemokromatoz ile ilgili olan C282Y, S65C ve H63D mutasyonlarının tespiti

IL28B
Gerçek zamanlı PZR ile IL28B geni içinde rs12979860 mikrosatellitlerinde bulunan C/T di-alellerin tespiti

TROMBOZ PANELİ
Faktör II G20210A, Faktör V G1691A ve MTHFR C677T