Invivoscribe

LymphoTrack® Testleri

“LymphoTrack” testi sadece çalışma amacıyla yapılan klonal lenfosit populasyonlarının tespit ve takibi için dizayn edilmiştir. RUO; yeni nesil sekanslama sistemine uyumlu, optimize edilmiş olan çoklu tarama PZR master karşımı, platform adaptörlerine özgü primerleri, tekli iş akışlarında kullanılmak üzere örneğe özgün Seq ID’lerini içermektedir.  Aynı zamanda kapsamlı biyoinformatik paketleri sayesinde DNA sekansını, klonal ön tercihleri, her gen için V-J aranjmanı tanımlanabilmektedir.

MISEQ®  is a registered trademark of Illumina, Inc.

ION PGM™ is a trademark of Thermo Fisher Scientific.
MISEQ®         ION PGM


LymphoTrack® Dx Testleri

CE-IVD

Invivoscribe LymphoTrack Dx testleri klonal lenfösit popülasyonlarının tanı ve takibinin yapılabilmesi için dizayn edilmiştir. CE-IVD etiketi içeren bu testler; yeni nesil sekanslama sistemine uyumlu, optimize edilmiş olan çoklu tarama PZR master karşımı, platform adaptörlerine özgü primerleri, tek aşamalı PZR iş akışlarında kullanılmak üzere örneğe özgün sekans kimliklerini içermektedir.  Aynı zamanda kapsamlı biyoinformatik paketleri sayesinde DNA sekansını, klonal prevalansı, her gen için V-J aranjmanı tanımlanabilmektedir.  Ayrıca IGH testleri ile IGHV somatik hipermutasyon derecesi de tanımlanabilmektedir. 

MISEQ®  is aregistered trademark of Illumina, Inc.

ION PGM™ is a trademark of Thermo Fisher Scientific.

MISEQ®         ION PGM


LeukoStratTM

CE-IVD

Bu moleküler tanı testi, dünya genelinde akut myeloid lösemi hastalarının prognozu sürecinde etkin olan FLT3 ve NPM1 biyomarkörlerinde mutasyon seviye tespitlerinde kullanılmaktadır. Bu test klinik uygulamalar aşamasında hastalık seyrinin takibinde ve en uygun tedavinin seçilmesi aşamasında kullanılmaktadır.


IdentiCloneTM

CE-IVD

PZR tabanlı olan IdentiClone test kitleri; lenfo-çoğalması (lymphoproliferations) olan hastalarda klonal gen aranjmanlarının ve tranlokasyonların tespitinde kullanılmaktadır. Bu moleküler tanı testi BIOMED-2 grubu tarafından geliştirilip, valide edilmiştir.


MyAMLTM

Gen Paneli – 194 AML özgün genleri

MyAML Somatik gen füzyonunda etkin olan 200 adet gen ve 36 adet kesim noktasında etken olan alanlarda kodlanan ve kodlanmayan bölgelerin hedef spesifik olarak analizini gerçekleştirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Kimyası sayesinde uzun okulamar ve derin sekanslama (deep sequencing) yapabilen MyAML; MyInformatics™ adlı  kullanım için valide edilmiş, biyoinformatik ardışık düzenine sahip olan bir programdır ve AML hastalarının genomik varyantalarının tespiti için özel olarak dizayn edilmiştir. 


MyHEMETM

Gen Paneli – 570 gen & 370 RNA

AML dışındaki kan kanserleri tanısında kullanılmak üzere MyHEME dizayn edilmiştir. Malignant hematoloji hastalıklarında etken olabilecek, klinik olarak ilintili, patojenik ya da potansiyel patojenik olan, 700 adet genin mutasyon taramasını yapmak üzere dizayn edilmiş yeni nesil sekanslama panelidir.