Real Time PCR

Altona Diagnostik tarafından yapılan Patojen Paneli, kullanıcıya bulaşıcı hastalık testleri alanında birçok temel uygulamayı içeren geniş spektrumlu menü sunmaktadır. Uygulanan yöntemler ile güvenilirliği artırmak için paralel tanımlama olarak bilinen farklı bir hastalığa sebep olduğu halde benzer semptomlar gösteren benzer patojenlerin de çalışma esnasında tanımlanmasına engel olunmaktadır. Altona Diagnostik tarafından sunulan ve aşağıda özetlenen beş adet patojen panelini inceleyiniz.

İnsan Adenovirüs, İnsan Herpes virüsleri ve İnsan Polyomavirüsleri
İnsan Adenovirüs, İnsan Herpes virüsleri ve İnsan Polyomavirüsleri

Bağışıklık sistemi düşük olan hastalar, normal bir bağışıklık sistemine sahip olanlar gibi enfeksiyonla karşılaşılması durumunda hasarlı ve zayıf olan bağışıklıklarından dolayı güçlü bir savunma uygulayamazlar. Düşük bağışıklık sistemi doğuştan ya da sonradan karşılaşılan hastalıklar ( HIV- enfeksiyonu), kronik hastalıklar ( diabetes mellitus, kanser, amfizem), kalp rahatsızlıkları, yoğun bakım üniteleri, eksik gıda alımı ve immün baskılayıcı ilaç kullanımı ile oluşabilmektedir. Bu durumda olan hastaların klinik olarak ilintili olan enfeksiyon tanıları doğrultusunda enfeksiyon tanıları amacıyla kullanılmak üzere “The RealStar® Immunocompromised PCR Panel” ile kurumların hizmetine sunulmuştur.

RealStar® Adenovirus PCR Kit 1.0 Human Adenovirus (quantitative) 301013
RealStar® CMV PCR Kit 1.0 Cytomegalovirus (quantitative) 021013
RealStar® CMV PCR Kit 1.2* Cytomegalovirus (quantitative) 021212
RealStar® EBV PCR Kit 1.0 Epstein-Barr Virus (quantitative) 131013
RealStar® EBV PCR Kit 1.2* Epstein-Barr Virus (quantitative) 131212
RealStar® HHV-6 PCR Kit 1.0 Human Herpesvirus 6A and 6B (quantitative) 311013
RealStar® HSV PCR Kit 1.0 Herpes Simplex Virus 1 and 2 (quantitative) 061013
RealStar® HSV PCR Kit 1.1** Herpes Simplex Virus 1 and 2 (quantitative) 061112
RealStar® VZV PCR Kit 1.0 Varicella Zoster Virus (quantitative) 071013
RealStar® VZV PCR Kit 1.2* Varicella Zoster Virus (quantitative) 071212
RealStar® alpha Herpesvirus PCR Kit 1.0 HSV-1 and HSV-2 and VZV 081013
RealStar® BKV PCR Kit 1.0 BK Virus (quantitative) 031013
RealStar® BKV PCR Kit 1.2* BK Virus (quantitative) 031212
RealStar® JCV PCR Kit 1.0 JC Virus (quantitative) 041013
RealStar® JCV PCR Kit 1.2* JC Virus (quantitative) 041212

 

Solunum Sistemi Virüsleri, Bakterileri ve Mantarları
Solunum Sistemi Virüsleri, Bakterileri ve Mantarları

Akut olarak gözlenen solunum sistemi enfeksiyonları üst ya da alt solunum ünitelerine yerleşmiş olan bakteri, virüs ya da mantarların normal nefes alımını etkilemeleri olarak tanımlanabilir. Solunum sisteminde gözlenen primer olan hastalık semptomları; ateş, nefes alamama, göğüs ağrısı, hırıltı, öksürme ya da balgam üretimi olarak özetlenebilir. Maalesef, hastalıkların hepsi başlangıç seviyesinde iken benzer semptomlar göstermektedir. “The RealStar® Respiratory PCR” panelleri solunum sistemi patojenlerinin etkin ve en doğru şekilde tanımlanabilimesi için dizayn edilmiştir.

RealStar® Adenovirus PCR Kit 1.0 Human Adenovirus (quantitative) 301013
RealStar® Enterovirus RT-PCR Kit 1.0 Enterovirus and Rhinovirus 571013
RealStar® Influenza S & T RT-PCR Kit 4.0 Human Influenza A and B and SwineFlu (H1N1nv) 164013
RealStar® Influenza RT-PCR Kit 2.0 Human Influenza A and B 422013
RealStar® MERS-CoV RT-PCR Kit 1.0 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 391012
RealStar® hMPV RT-PCR Kit 2.0 Human Metapneumovirus A and B 252013
RealStar® PIV RT-PCR Kit 2.0 Human Parainfluenza Virus 1– 4 262013
RealStar® RSV RT-PCR Kit 3.0 Respiratory Syncytial Virus A and B 193013
RealStar® Bordetella PCR Kit 1.0 Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis 531013
RealStar® Pneumocystis jirovecii PCR Kit 1.0 Pneumocystis jirovecii (quantitative) 551013

Enterik Virüsler ve Bakteriler
Enterik Virüsler ve Bakteriler

Çeşitli virüsler, bakteriler ve parazitler sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu gastrointestinal enfeksiyonların (GI) akut diyare sendromları genellikle kendi kendini sınırlar, ancak dehidrasyon, kusma ve ateş ile komplike olabilir. RealStar® Enteric PCR Panel'in kitleri, dışkı örneklerinden bakteriyel ve viral enterik enfeksiyonların en yaygın ajanlarını aynı gün sonuçları sağlayarak tespit eder.

RealStar® Adenovirus PCR Kit 1.0 Human Adenovirus (quantitative) 301013
RealStar® Norovirus RT-PCR Kit 2.0 Norovirus Genogroup I and II 052013
RealStar® Rotavirus RT-PCR Kit 1.0 Rotavirus 561013
RealStar® Clostridium difficile PCR Kit 1.0 Clostridium difficile Toxin A and B 171013
RealStar® EHEC PCR Kit 2.0 Shiga Toxin 1 and Shiga Toxin 2 and ipaH 292013

Kanda Taşınan Virüsler
Kanda Taşınan Virüsler

Kanda Taşınan Virüsler (BBVs), kişinin kanında dolaşan ve kişiler arasında farklı yollar ve farklı zaman dilimlerinde kandan ya da başka vücut sıvıları ile bulaşabilien virüslerdir. Kanda taşınan bazı virüs tipleri, bazı kişilerde herhangi bir semptom göstermezken başka birinde ciddi bir hastalığa hatta ölüme sebep olabilmektedir. “RealStar® Blood Born Virus” panelleri bu grupta yer alan patojenlerin tanısı için kullanılmaktadır.

RealStar® HAV RT-PCR Kit 1.0 Hepatitis A Virus 241013
RealStar® HDV RT-PCR Kit 1.0 Hepatitis D Virus (quantitative) 401003
RealStar® HEV RT-PCR Kit 2.0 Hepatitis E Virus (quantitative) 272013
RealStar® Parvovirus B19 PCR Kit 1.0 Parvovirus B19 (quantitative) 101013
RealStar® Parvovirus B19 PCR Kit 1.2* Parvovirus B19 (quantitative) 101212

Tropikal ve Diğer Gruplarda yer alan Virüs, Bakteri ve Parazitler
Tropikal ve Diğer Gruplarda yer alan Virüs, Bakteri ve Parazitler

Bu grupta yer alan hastalıklar çoğunlukla ekvator ve çevresi ya da tropik bölgelerde gözlenmektedir. Çoğunlukla enfeksiyonel ve parazitik hastalıkları içermekle birlikte bulaşıcıdırlar. Bazıları hemen semptom göstermeye başlar ve bu semptomlar; ateş, ağrı, kızarıklık, lenf nodlarının şişmesi olarak özetlenebilir. Benzer semptomlar gözlenmesine karşın, kaynakları bakteri, virüs ya da parazit gibi farklı patojenlerden dolayı olabilmektedir. Bu durum, tanı ve tedavinin daha da güçleşmesine sebep olmaktadır. “The RealStar® Tropical PCR” panelleri bu grup için geniş spektrumlu tanı imkânı sunmaktadır.

RealStar® CCHFV RT-PCR Kit 1.0 Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus 181013
RealStar® Chagas PCR Kit 1.0 Trypanosoma cruzi 611013
RealStar® Chikungunya RT-PCR Kit 2.0 Chikungunya Virus 012013
RealStar® Dengue RT-PCR Kit 2.0 Dengue Virus 282013
RealStar® Dengue Type RT-PCR Kit 1.0 Dengue Virus 1– 4 and serotype differentiation 621003
RealStar® Filovirus Screen RT-PCR Kit 1.0 Human pathogenic Filovirus species 441013
RealStar® Filovirus Type RT-PCR Kit 1.0 Filoviruses and species differentiation 451003
RealStar® Lassa Virus RT-PCR Kit 1.0 Lassa Virus 641013
RealStar® RVFV RT-PCR Kit 1.0 Rift Valley Fever Virus 541013
RealStar® WNV RT-PCR Kit 1.0 West Nile Virus 321013
RealStar® Yellow Fever Virus RT-PCR Kit 1.0 Yellow Fever Virus 671013
RealStar® Zika Virus RT-PCR Kit 1.0 Zika Virus 591013
RealStar® Malaria PCR Kit 1.0 Human pathogenic Plasmodium species 341013
RealStar® Malaria S & T PCR Kit 1.0 Plasmodium and species differentiation 351013