Sendromik Multipleks Real Time PCR
Solunum Yolu Enfeksiyonları

İnfluenza A virüsü, influenza B virüsü; insan kornavirüsleri NL63, 229E, OC43 ve HKU1; insan parainfluenza 1, 2, 3 ve 4; insan metapnömovirüsü A/B, insan rinovirü*, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü ve iç kontrollerinin* tespiti için liyofilize “master mix” (8-kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

*insan rinovirüs tespiti için kullanılan primerler ve problar bazı enterovirüsleri de tespit edebilmektedir.

İnfluenza A virüsü, influenza A (H1N1) swl virüsü, influenza B virüsü, insan rinovirüsü, insan kornovirüsü NL63, 229E, OC43 ve HKU1; insan parainfluenza 1, 2, 3 ve 4 virüsleri; insan metapnömovirüsü A/B, insan bokavirüsü, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü, enterovirüsü, insan parechovirusü, mikoplazma pnömoni virüsü (iç kontrolleri ile) tespiti için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

Influenza A virüsü, influenza A(H1N1) swl virüsü, influenza B virüsü, insan rinovirüsü, insan kornovirüsü NL63, 229E, OC43 ve HKU1; insan parainfluenza 1, 2, 3 ve 4 virüsü; insan metapnömonivirüsü A/B, insan bokavirüsü, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü, enterovirüsü, insan parechovirusü, mikoplazma pnömoni virüsü (iç kontroller ile) tespiti için beş tüp multipleks.

İnfluenza A virüsü, influenza A (H1N1) virüsü (swine soyu), influenza B virüsü, insan rinovirüsü, insan kornovirüsü NL63, 229E, OC43 ve HKU1; parainfluenza 1, 2, 3 ve 4 virüsleri, insan metapnömovirüsü A/B, insan bokavirüsü, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü, enterovirüsü, insan parechovirüsü, mikoplazma pnömoni, Chlamydophila pnömoni, Staphylococcus aureus, Streptococcus pnömoni, Haemofil influenza B virüsü (iç kontroller ile) tespiti için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

İnfluenza A virüsü, influenza A (H1N1) virüsü (swine soyu), influenza B virüsü, insan rinovirüsü, insan kornovirüsü NL63, 229E, OC43 ve HKU1; parainfluenza 1, 2, 3 ve 4 virüsleri, insan metapnömovirüsü A/B, insan bokavirüsü, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü, enterovirüsü, insan parechovirüsü, mikoplazma pnömoni, Chlamydophila pnömoni, Staphylococcus aureus, Streptococcus pnömoni, Haemofil influenza B virüsü (iç kontroller ile) tespiti için altı tüp multipleks.

İnfluenza A virüsü, İnfluenza B virüsü, İnfluenza C virüsü, influenza A (H1N1) virüsü (swine soyu), insan parainfluenza 1, 2, 3 ve 4 virüsleri, , insan kornovirüsü NL63, 229E, OC43 ve HKU1; insan metapnömovirüsü A/B, insan rinovirüsü, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü, enterovirüsü, insan parechovirüsü, insan bokavirüsü, Pnömosistis carinii, mikoplazma pnömoni, Chlamydophila pnömoni, Streptococcus pnömoni, Haemofil influenza B virüsü, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Bordetella spp.*, Klebsiella Pnömoni, legionella pneumophila/ longbeachae, Salmonella spp., Haemofil influenza ve iç kontrolleri tespiti için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

İnfluenza A virüsü, İnfluenza B virüsü, İnfluenza C virüsü, influenza A (H1N1) virüsü (swine soyu), insan parainfluenza 1, 2, 3 ve 4 virüsleri, , insan kornovirüsü NL63, 229E, OC43 ve HKU1; insan metapnömovirüsü A/B, insan rinovirüsü, insan solunum sinsisyal virüsleri A/B, insan adenovirüsü, enterovirüsü, insan parechovirüsü, insan bokavirüsü, Pnömosistis carinii, mikoplazma pnömoni, Chlamydophila pnömoni, Streptococcus pnömoni, Haemofil influenza B virüsü, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Bordetella spp.*, Klebsiella Pnömoni, legionella pneumophila/ longbeachae, Salmonella spp., Haemofil influenza ve iç kontrolleri tespiti için sekiz tüp multipleks.

FTD Bakteriyel Pnömoni CAP

Streptococcus pnömoni, Haemofil influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, mikoplazma pnömoni, Chlamydophila pnömoni, legionella pneumophila/ longbeachae ve iç kontroller ile bu türlerin tespiti için iki tüp multipleks içerir.

Mikoplazma pnömoni, Chlamydophila pnömoni, legionella pneumophila/ longbeachae ve iç kontroller ile bu türlerin tespiti için tek tüp multipleks içerir.

Klebsiella pnömoni, psödomonas aeruginosa ve iç kontrolleri ile birlikte bu türlerin tespiti için tek tüp multipleks içerir.

Bordetella pertussis (boğmaca), Bordetella parapertussis ve iç kontroller ile bu türlerin tespiti ve hesaplaması için tek tüp multipleks içerir.

İnfluenza A virüsü, , influenza A (H1N1) virüsü (swine soyu), İnfluenza B virüsü ve iç kontrolleri bu türlerin tespiti için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

İnfluenza A virüsü, , influenza A (H1N1) virüsü (swine soyu), İnfluenza B virüsü ve iç kontroller ile bu türlerin tespiti için tek tüp multipleks içerir.

MERS-CoV tespiti ve doğrulaması için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ve iç kontrolleri içerip kullanıma hazırdır.

MERS-CoV tespiti ve doğrulaması için iki ayrı hedef ile iki tüp multipleks içerir.

Pnömosistis carinii tespiti ve hesaplaması için tek tüp multipleks ve iç kontrolleri içerir.

İnfluenza A virüsü, İnfluenza B virüsü, , insan solunum sinsisyal virüsleri A/B nin tespiti için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ve iç kontroller ile kullanıma hazırdır.

İnfluenza A virüsü, İnfluenza B virüsü, , insan solunum sinsisyal virüsleri A/B nin tespiti için internal kontroller ile tek tüp multipleks içerir.

Legionella pneumophila/ longbeachae tespiti için internal kontroller ile tek tüp multipleks içerir.

İnsan kornovirüsleri NL63, 229E, OC43 ve HKU1 tespiti için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

İnsan kornovirüsleri NL63, 229E, OC43 ve HKU1 tespiti için tek tüp multipleks içerir.

Insan adenovirüsü, insan metapnömovirüsleri A/B ve insan bokavirüslerinin tespiti için tek tüp multipleks içerir.

İnfluenza A virüsünün alt grupları olan H1N1, H3NX, H5NX ve H7NX ‘in tespit ve ayırt edilmesi için tek tüp multipleks içerir.

Streptococcus pnömoni, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis ve Staphylococcus aureus’un tespiti için tek tüp multipleks içerir.

İnsan parainfluenza 1, 2, 3, 4 virüslerini tespit etmek için liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) ile kullanıma hazırdır.

İnsan parainfluenza virüsleri 1, 2, 3, 4 ‘ün tespiti için tek tüp multipleks içerir.

Enterovirüs, insan parekovirüs, insan adenovirüsünün tespiti için interbal kontroller ile beraber liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) kullanıma hazırdır.

Enterovirüs, insan parekovirüs, insan adenovirüsünün tespiti için internal kontroller ile beraber tek tüp multipleks içerir.

Gastroenterit

Norovirüs GI ve GII, insan astrovirüs, rotavirüs, insan adenovirüs ve sapovirüsün tespiti için internal kontroller ile beraber liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) kullanıma hazırdır.

Norovirüs GI ve GII, insan astrovirüs, rotavirüs, insan adenovirüs ve sapovirüsün tespiti için internal kontroller ile birlikte iki tüp multiplekse ek olarak singleplex içerir.

Campylobacter coli/jejuni/lari , Clostridium difficile, enterohemorajik E. coli vtx+, Salmonella spp., Shigella spp., enteroinvasiv E. coli, Yersinia enterocolitica‘nın tespiti için internal kontroller ile beraber liyofilize “master mix” (8 kuyulu tüp) ile kullanıma hazırdır.

Campylobacter coli/jejuni/lari , Clostridium difficile, enterohemorajik E. coli vtx+, Salmonella spp., Shigella spp., enteroinvasiv E. coli, Yersinia enterocolitica‘nın tespiti için internal kontroller ile beraber iki tüp multipleks içerir.

Entamoeba histolytica, Cryptosporidiumum spp., Giardia lamblia’nın tespiti için internal kontroller ile beraber liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) kullanıma hazırıdır.

Entamoeba histolytica, Cryptosporidiumum spp., Giardia lamblia’nın tespiti için internal kontroller ile beraber tek tüp multipleks içerir.

Norovirüs GI ve GII’nin tespiti için internal kontroller ile beraber liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) kullanıma hazırıdır.

Norovirüs GI ve GII’nin tespiti için internal kontroller ile beraber tek tüp multipleks içerir.

Clostridium difficile’nin tespiti için internal kontroller ile beraber tek tüp multipleks içerir.

Enterovirüs, insan parekovirüs ve insan adenovirüsün tespiti için internal kontroller ile beraber liyofilize “master mix” (8 kuyulu strip) kullanıma hazırıdır.

Enterovirüs, insan parechovirüs, insan adenovirüsü ve iç kontrol için bir adet tüp içinde çoklu tarama yapabilme imkanı sunmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Çoklu eş-zamanlı PZR kitidir, insan papillom virüsü 16, insan papillom virüsü 18 ve yüksek riskli insan papillom virüsü 12 genotiplemesi ile ayrım imkanı sunmaktadır. Ayrıca insan endojen kontrolü içermektedir.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplasma gonopodyum ve iç kontrol taramaları için hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımı (herbiri için 8-şerit) içermektedir.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplasma gonopodyum ve iç kontrol içeren çoklu tarama imkanını tek tüple sunmaktadır.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplasma gonopodyum, Trichomonas vaginalis, Mikoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum ve iç kontrol taramaları için hemen kullanıma uygun liyofilize master karışımı (herbiri için 8-şerit) içermektedir.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplasma gonopodyum, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum çoklu taramaları için iki adet karışım içermektedir. Ayrıca iç kontrol içerir.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplasma gonopodyum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Gardnerella vaginalis, herpes simplex virus ½ çoklu taramaları için iki adet tüp içermektedir. Ayrıca iç kontrol içerir.

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mikoplasma gonopodyum, herpes simplex virus 1, 2, Treponema pallidum çoklu taramaları için iki adet tüp içermektedir. Ayrıca iç kontrol içerir.

Neisseria gonokoksi tespit ve onayı için iç kontrolü ile birlikte bir adet çoklu tarama tüpü -iki ayrı hedef için- içermektedir.

Herpes simplex virus 1 ve 2, Treponema pallidum tespitleri için bir adet çoklu tarama tübü içermektedir. Ayrıca iç kontrol içerir.

Herpes simplex virüs 1 ve 2 tespiti için karışım içermektedir. Ayrıca iç kontrol içerir.

Ateş, Döküntü, Çocukluk Enfeksiyonları

Salmonella spp., Salmonella enterica serovar Typhi, Salmonella enterica serovar Paratyphi A taramaları için kanın toplanmasından, eş zamanlı PZR zenginleştirme süreçleri dahil olmak üzere tüm sürece çözüm sunmaktadır. Ayrıca iç kontrol içerir.

Herpes simplex virus 1 ve 2, varicella zoster virus tespitleri için kullanıma hazır liyofilize master karışımıdır (herbiri için 8-şerit). İç kontrol içerir.

Herpes simplex virus 1 ve 2, varicella zoster virus tespitleri için kullanılmaktadır. Iç kontrol içerir.

İnsan herpesvirüs 6 ve 7, insan parvovirüs B19, enterovirüs, kızamık virüsü taramaları için hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımıdır (herbiri için 8-şerit). İç kontrol içerir.

İnsan herpesvirüs 6 ve 7, insan parvovirüs B19, enterovirüs, kızamık virüsü taramaları için iki adet karışım içermektedir. İç kontrol içerir.

Kızamık virüsü tespiti için bir adet çoklu tarama karışımı içerir. İç kontrol içerir.

Kabakulak virüsü taraması için karışım içermektedir. İç kontrol içerir.

Insan sitomegalıvirüs, Streptococcus Grup B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/ parvum taramaları için kullanılmaktadır, iki tüp çoklu tarama, tek tüp eklenebilien tekli tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Trichophyton mentagrophytes kompleks, Trichophyton tonsurans/ equinum, Trichophyton violaceum, Trichophyton rubrum complex, Microsporum audouinii/canis/ferrugineum taramaları için iki adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Enterovirüs, insan parechovirüs, insan adenovirüs taramaları için hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımı içermektedir (herbiri 8-şerit). İç kontrol içerir.

Enterovirüs, insan parechovirüs, insan adenovirüs taramaları için bir adet çoklu tarama karışımı içermektedir. İç kontrol içerir.

Streptococcus Grup B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli taramaları için bir adet çoklu tarama, bir adet eklenebilir tekli tarama tüpleri içermektedir. İç kontrol içerir.

Hepatit

Heptatit B virüsü tespit ve kuantifikasyonu için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Hepatit C virüsü tespit ve kuantifikasyonu için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Hepatit E virüsü tespit ve kuantifikasyonu için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Menenjit

Herpes simplex virüs 1 ve 2, varisella zoster virüs, kabakulak virüsü, enterovirüs, insan parechovirüs tespitleri için hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımı içermektedir (herbiri 8-şerit). İç kontrol içerir.

Herpes simplex virüs 1 ve 2, varisella zoster virüs, kabakulak virüsü, enterovirüs, insan parechovirüs tespitleri için iki adet çoklu tarama tüpleri içermektedir. İç kontrol içerir.

Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tespitleri için hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımı içermektedir (herbiri 8-şerit). İç kontrol içerir.

One tube multiplex for detection of Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae and internal control

Streptococcus Group B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli tespitleri için bir adet çoklu tarama, bir adet eklenebilir tekli tarama tüpleri içermektedir. İç kontrol içerir.

İnsan sitomegalovirüs, Epstein-Barr virüs, insan adenovirüs, Herpes simplex virüs 1 ve 2, varisella zoster virüs, enterovirüs, ,insan parechovirüs, insan herpesvirüs 6 ve 7, insan parvovirüs B19 tespitleri için dört adet çoklu tarama tüpleri içermektedir. İç kontrol içerir.

Bağışıklık Sistemi Baskılanmışlarda Enfeksiyonlar

Epstein-Barr virüsü tespit ve kuantifikasyonu için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

İnsan polyomavirüs 1 tespit ve kuantifikasyonu için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

İnsan sitomegalovirüs, Epstein-Barr virüs, insan adenovirüs tespit ve kuantifikasyonları için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

İnsan sitomegalovirüs tespit ve kuantifikasyonu için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Tropikal Ateş

Salmonella spp., Salmonella enterica serovar Typhi, Salmonella enterica serovar Paratyphi A tespitleri için kanın toplanmasından, eş zamanlı PZR zenginleştirmesi dahil sürece tam çözüm sunmaktadır. İç kontrol içerir.

Dand humması, chilungunya virüs, Batı Nil virüsü, Plasmodium spp., Rickettsia spp., Leptospira spp., Salmonella spp. tespitleri için iki adet çoklu tarama tüpleri içermektedir. İç kontrol içerir.

Sarıhumma virüsü, Brucella spp., Streptococcus pneumoniae and Coxiella burnetii tespiti için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Japanese encephalitis virus, Hantaan virus, Burkholderia mallei/pseudomallei ve Leishmania spp. tespitleri için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Plasmodium spp. tespitleri hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımı içermektedir (her biri 8-şerit). İç kontrol içerir.

Plasmodium spp. tespitleri için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale ve Plasmodium malariae tespitleri için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Dang virüsü, chilungunya virüs tespitleri için hemen kullanıma hazır liyofilize master karışımı içermektedir (her biri 8-şerit). İç kontrol içerir.

Dang virüsü, chilungunya virüs tespitleri için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Dang virüsü 1,2,3 ve 4 tanı ve ayrışması için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Ebola virüsü taraması için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Rift Valley humma virüsü tespiti için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü tespiti için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Zika virüsü tespiti için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Zika, dang ve chilungunya virüs tespitleri için iki adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Batı Nil virüsü tespiti için bir adet çoklu tarama tüpü içermektedir. İç kontrol içerir.

Göz Enfeksiyonları

Herpes simplex virüs 1 ve 2, varisella zoster virüs, insan adenovirüs, Chlamydia trachomatis tespitleri için iki tüp çoklu tarama içermektedir. İç kontrol içerir.