Transplantasyon

Donör ve alıcı eşleşmesi ne kadar uyumlu olursa, organ veya kök hücre reddi olasılığı o kadar az olmaktadır.

Donörler ve alıcılar arasındaki HLA uyumluluğunu değerlendirmek için alanında lider firmalarla en geniş moleküler ve antikor tabanlı analiz portföyünü sağlamaktayız..

HLA Doku Tipleme
  • Hızlı, lokus spesifik PCR ile amplifiye edilen örneklerde bulunan HLA allellerini tanımlamak için SSO metodolojisini kullanır. LIFECODES Taq polimerazı her kit içerisinde yeralır.
  • 2 saatten daha kısa sürede sonuç eldesi.
  • Santrifügasyon ve yıkama aşamaları bulunmamaktadır böylece el ile yapılan iş süresi düşer.
  • Master miks primerleri, dNTP’leri ve PCR tamponunu içerir – ek aşamalara ve sarflara gerek kalmaz.

Yeni MIA FORA NGS FLEX HLA Tiplendirme Kiti, performanstan ödün vermeksizin kapsamlı, esnek coverage ve optimize edilmiş laboratuar iş akışı sağlayan tek yeni nesil dizileme çözümüdür.

Doğal öldürücü (NK) hücreler, sitokinler üreterek ve enfekte olmuş hücreleri öldürerek enfeksiyonla mücadele eden doğal bağışıklık sisteminin lenfositleridir. Fonksiyonel aktiviteleri, hedef hücre üzerinde eksprese edilen yüzey öldürücü hücre immünoglobulin benzeri reseptörleri (KIR) ve Sınıf I HLA alelleri arasındaki etkileşim ile düzenlenir. NK hücreleri, yüzeylerinde birden fazla KIR tipi içerecektir ve bu reseptörler, ya inhibe edici ya da doğada aktif hale getirici olabilir.

Antikor Tarama ve Tanımlama

LIFECODES, serumdaki HLA antikorlarını tespit etmek ve tanımlamak için tasarlanmış tarama kitleri, ID ve tek antijen kitleri ile birlikte bir transplantasyon laboratuarı için komple bir antikor ürün portföyü sunmaktadır.

Yeni geliştirilmiş LSA Testleri, daha fazla coverage, optimize edilmiş performans ve LIFECODES® HLA Antikor Analizi portföyünün genel iş akışını iyileştirir.

LSA-MIC kiti, MICA antijenlerine karşı yönlendirilmiş antikorları tespit etmek için tasarlanmıştır. Yayınlar, anti-MICA antikorlarının, renal allogreftlerin başarısızlığında bir rol oynayabileceğini öne sürmüştür.


Donör Spesifik Antikorların (DSA), nakledilen allogreftlerin hem kronik hem de akut reddinde yer aldığı gösterilmiştir. Immucor, transplant örneklerinde DSA'nın tespiti için çözümler sunar.


HLA Diğer Ürünler

HLA seroloji, pozitif - negatif kontroller, kompleman, HLA Cross-Match, HLA SSP çözümleri için lütfen bizimle iletişime geçin.

HLASoft

Amadeus yazılımı, transfüzyon departmanının operasyon yönetiminde kullanılan tüm eylemleri ve süreçleri kapsar: Donör kayıtları, bağışçıları davet etme, kan örneklemesi, kan üretimi, kan depolama, işlemcilere plazma gönderimi, hastane departmanlarına gönderim, plazma karantinası, transfüzyon bileşenleri ve sarf malzemelerinin depolanması, sağlık sigortası faturalama için çıktı ve transfüzyon departmanının tüm operasyonunun günlük olarak arşivlenmesi.

İş akışı yönetimi için kullanılan Perseus modülü, patoloji modülünden aldığı işlenmiş istekleri alarak patoloji laboratuvarında gerçekleştirilmiş olan işlemlerin anlatıldığı bir özet metni oluşturan tekli fonksiyonel bir ünitedir.

Perseus modülü, dokunmatik ekran aracılığı ile el kullanımı gerektirmeden program üzerinde kolayca çalışmayı sağlayan kullanıcı dostu bir modüldür.

HLA Laboratuvar Sistemi Orpheus, immunogenetik laboratuvarları için özelleştirilmiş, EFI/ASHI kriterlerini karşılayan bir bilgi yönetim veri tabanıdır. Sistem, örneklerin kabulünden, raporlanıp faturalandırılmasına kadar geçen tüm süreci kapsayacak niteliktedir.

Prometheus, kök hücre bağışı veri tabanı için dünya genelinde kullanılan bir bilgi sistemidir. Sistem, hasta ve bağışçı bilgilerinin yönetimi, bilgilerin BMDW’a gönderilmesi, uluslararası hasta ve bağışçı taramalarının yapılması; istek, maliyet ve nakil kayıtlarının takibinin yapılması dahil, kök hücre bağışı veri tabanı için gerekli tüm rutin işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Özellikle kordon kanı bankaları, bağışçı merkezleri, kök hücre toplama merkezleri, biyoteknoloji laboratuvarları ve doku bankaları için geliştirilmiş olan Cyrus, bir bilgi ve depolama veri tabanıdır. Sistem örneklerin toplanmasından işlenmesine, üretimden soğukta depolanmasına ve hematopoetik kök hücre ürünlerinin nakline kadar tüm iş akışını kapsamaktadır.