DSA (Donöre Spesifik Antikor)

Donör Spesifik Antikorların (DSA), nakledilen allogreftlerin hem kronik hem de akut reddinde yer aldığı gösterilmiştir. Immucor, transplant örneklerinde DSA'nın tespiti için çözümler sunar.


LIFECODES DSA Donöre Özgü Antikor AlgılamaDSA, donörün HLA antijenlerine karşı yönlendirilen antikorların varlığını taramayı mümkün kılar. Transplant öncesi ve sonrası testler için idealdir.Donör lenfositler ilk olarak izole ve lize edilir. Lizat daha sonra Sınıf I spesifik ve Sınıf II spesifik beadler ile inkübe edilir. Vericinin HLA antijenleri, yakalanan monoklonallar aracılığıyla özel beadlere bağlanır. Beadler daha sonra serumla inkübe edilir ve donöre karşı olan herhangi bir HLA antikoru, PE ile konjuge edilmiş anti-insan IgG ilavesinden sonra Luminex analiz cihazı kullanılarak tespit edilir.

  • Tek bir kuyuda, Sınıf I ve/veya Sınıf II antijenlerine karşı donör spesifik HLA IgG antikorlarını tespit edin

  • Gelecekteki testler için donör lizatını dondurun

• Hücre canlılığı sorunu yok


  • Flow Crossmatch sonuçlarını yansıtan değerler
  • Tek seferde 1'den 91'e kadar çalışma yapın

Detaylı bilgi için: https://www.immucor.com/en-us/Products/Pages/LIFECODES-Donor-Specific-Antibody.aspx