KIR Tipleme

Doğal öldürücü (NK) hücreler, sitokinler üreterek ve enfekte olmuş hücreleri öldürerek enfeksiyonla mücadele eden doğal bağışıklık sisteminin lenfositleridir. Fonksiyonel aktiviteleri, hedef hücre üzerinde eksprese edilen yüzey öldürücü hücre immünoglobulin benzeri reseptörleri (KIR) ve Sınıf I HLA alelleri arasındaki etkileşim ile düzenlenir. NK hücreleri, yüzeylerinde birden fazla KIR tipi içerecektir ve bu reseptörler, ya inhibe edici ya da doğada aktif hale getirici olabilir.

Doğal öldürücü (NK) hücreler, sitokinler üreterek ve enfekte olmuş hücreleri öldürerek enfeksiyonla mücadele eden doğal bağışıklık sisteminin lenfositleridir. Fonksiyonel aktiviteleri, hedef hücre üzerinde eksprese edilen yüzey öldürücü hücre immünoglobulin benzeri reseptörleri (KIR) ve Sınıf I HLA alelleri arasındaki etkileşim ile düzenlenir. NK hücreleri, yüzeylerinde birden fazla KIR tipi içerecektir ve bu reseptörler, ya inhibe edici ya da doğada aktif hale getirici olabilir.

19q13.4 kromozomunda lökosit reseptör kompleksinde (LRC) bulunan 14 KIR geni ve iki psödogen vardır. İnsan NK hücreleri, iki ortak haplotip ile bu 16 KIR geninin çeşitli kombinasyonlarını eksprese eder: Daha fazla inhibe edici reseptöre sahip Grup A ve daha fazla aktive edici reseptörü olan Grup B.

 

Detaylı bilgi için : https://www.immucor.com/en-us/Products/Pages/LIFECODES-KIR-Genotyping.aspx